Ontwikkeladvies 2.0

Het ontwikkeladvies 2.0 komt eraan!

Nu de economie weer langzaam wordt opgestart wordt duidelijk dat we te maken krijgen met fundamentele en vaak blijvende veranderingen. Dit betekent ook dat veel werkenden zich aan moeten passen en zich moeten voorbereiden op een andere manier van werken of zelfs ander werk. Om je op deze nieuwe omstandigheden voor te bereiden op de nieuwe realiteit wordt er geld vrijgemaakt voor ontwikkeladvies en scholing voor behoud van werk.

De regeling heeft tot doel om mensen te ondersteunen die hun werk als gevolg van de crisis dreigen te verliezen (of al verloren hebben) en de transitie naar ander kansrijk werk zullen moeten maken. Het is de bedoeling dat zij met behulp van ontwikkeladvies of scholing hun huidige werk op een andere manier kunnen invullen of klaargestoomd worden voor banen waar op dit moment behoefte aan is.

Deze regeling is bestemd iedereen, dus ook voor flexwerkers en zzp’ers die geen opdrachten meer krijgen. Het kabinet heeft gezegd dat ze dit crisispakket vanaf augustus 2020 in werking wil laten treden met een looptijd tot het einde van 2020.

Aan de specifieke voorwaarden van de regeling wordt momenteel de laatste hand gelegd. Wil je op de hoogte blijven als er meer bekend is? Meldt je dan vast bij mij aan via info@anneliesnijenhuis.nl